Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68225

Sist oppdatert: 2017-06-12 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:63 L (2016-2017), Innst. 431 L (2016-2017), Lovvedtak 130 (2016-2017)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jette F. Christensen, Martin Kolberg, Gunvor Eldegard, Michael Tetzschner, Erik Skutle, Helge Thorheim, Gjermund Hagesæter, Per Olaf Lundteigen og Bård Vegar Solhjell om endringer i EOS-kontrolloven

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9473 13. jun 2017 Stor bokstav A. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
9474 13. jun 2017 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
9475 13. jun 2017 Stor bokstav B, romertall I Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
9476 13. jun 2017 Stor bokstav B, romertall II Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
9655 16. jun 2017 Forslag nr. 1 på vegne av FrP. Nei 17% (17/98) 83% (81/98) 42% (71/169)