Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68204

Sist oppdatert: 2017-05-22 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:62 S (2016-2017), Innst. 277 S (2016-2017)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Iselin Nybø om nye tiltak for å fremme likestilling

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8958 23. mai 2017 Forslag nr. 6 på vegne av V. Nei 4% (4/102) 96% (98/102) 40% (67/169)
8959 23. mai 2017 Forslag nr. 3 på vegne av Sp. Nei 14% (14/101) 86% (87/101) 40% (68/169)
8960 23. mai 2017 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av A og KrF. Nei 47% (48/103) 53% (55/103) 39% (66/169)
8961 23. mai 2017 Forslag nr. 4 på vegne av V. Ja 51% (53/103) 49% (50/103) 39% (66/169)
8962 23. mai 2017 Forslag nr. 5 på vegne av V. Ja 53% (55/103) 47% (48/103) 39% (66/169)
8963 23. mai 2017 romertallene I til og med VII. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)
8964 23. mai 2017 Romertall VIII. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)