Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68175

Sist oppdatert: 2017-04-24 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 63 L (2016-2017), Innst. 257 L (2016-2017)

Beskrivelse: Endringer i naturmangfoldloven (felling av ulv m.m.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8828 25. apr 2017 Forslag nr. 4 på vegne av Sp. Nei 6% (10/169) 94% (159/169) 0% (0/169)
8829 25. apr 2017 Forslag nr. 3 på vegne av Sp. Nei 6% (10/166) 94% (156/166) 2% (3/169)
8830 25. apr 2017 Forslag nr. 2 på vegne av SV og MDG. Nei 5% (8/168) 95% (160/168) 1% (1/169)
8831 25. apr 2017 Forslag nr. 1 på vegne av V, SV og MDG. Nei 10% (17/168) 90% (151/168) 1% (1/169)
8832 25. apr 2017 Romertallene I og II. Ja 90% (146/162) 10% (16/162) 4% (7/169)
8833 25. apr 2017 Romertall III. Ja 94% (150/160) 6% (10/160) 5% (9/169)