Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68096

Sist oppdatert: 2017-05-29 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:53 S (2016-2017), Innst. 322 S (2016-2017)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Kirsti Bergstø og Heikki Eidsvoll Holmås om seismikkfrie områder

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9055 30. mai 2017 Forslag nr. 2 på vegne av SV og MDG. Nei 4% (4/98) 96% (94/98) 42% (71/169)
9056 30. mai 2017 Forslag nr. 1 på vegne av KrF, V, SV og MDG. Nei 15% (15/98) 85% (83/98) 42% (71/169)
9057 30. mai 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)