Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68090

Sist oppdatert: 2017-05-31 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:51 S (2016-2017), Innst. 278 S (2016-2017)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tove Karoline Knutsen, Ruth Grung, Ingvild Kjerkol, Line Kysnes Vennesland og Torgeir Micaelsen om opprettelse av en tilskuddsordning til aktivitetsprosjekter for mennesker med hukommelsessvikt og demenssykdommer

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9098 1. jun 2017 Forslag nr. 4 på vegne av Sp. Nei 9% (9/97) 91% (88/97) 43% (72/169)
9099 1. jun 2017 Forslag nr. 2 og 3 på vegne av A. Nei 34% (33/96) 66% (63/96) 43% (73/169)
9100 1. jun 2017 Forslag nr. 1 på vegne av A, KrF og Sp. Nei 46% (45/97) 54% (52/97) 43% (72/169)
9101 1. jun 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)