Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68064

Sist oppdatert: 2017-05-14 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:47 S (2016-2017), Innst. 272 S (2016-2017)

Beskrivelse: Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Signe Navarsete, Geir Pollestad, Jenny Klinge og Trygve Slagsvold Vedum om stans i nedbygginga av Heimevernet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8925 15. mai 2017 Forslag nr. 1 på vegne av Sp. Nei 21% (21/99) 79% (78/99) 41% (70/169)
8926 15. mai 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)