Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68049

Sist oppdatert: 2017-05-28 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 61 L (2016-2017), Innst. 264 L (2016-2017), Lovvedtak 88 (2016-2017)

Beskrivelse: Endringer i straffeprosessloven og politiloven (utlevering av informasjon fra PST til E-tjenesten)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8998 29. mai 2017 Forslag nr. 3 på vegne av Sp. Nei 15% (15/101) 85% (86/101) 40% (68/169)
8999 29. mai 2017 Forslag nr. 1 på vegne av A og Sp. Nei 45% (45/101) 55% (56/101) 40% (68/169)
9000 29. mai 2017 Forslag nr. 2 på vegne av A og Sp. Nei 48% (48/101) 52% (53/101) 40% (68/169)
9001 29. mai 2017 Innstillingens tilråding Ja 88% (87/99) 12% (12/99) 41% (70/169)
9002 29. mai 2017 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 89% (87/98) 11% (11/98) 42% (71/169)