Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 68047

Sist oppdatert: 2017-04-24 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:48 S (2016-2017), Innst. 258 S (2016-2017)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om en strategisk omstilling og utfasing av norsk petroleumsproduksjon i perioden 2018-2040 for å redusere Norges økonomiske risiko og innfri klimamålene i Paris-avtalen

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8838 26. apr 2017 Forslag nr. 7 og 9 - 15 på vegne av MDG. Nei 1% (1/97) 99% (96/97) 43% (72/169)
8839 26. apr 2017 Forslag nr. 3 - 6 på vegne av SV og MDG. Nei 4% (4/97) 96% (93/97) 43% (72/169)
8840 26. apr 2017 Forslag nr. 2 på vegne av V, SV og MDG. Nei 9% (9/97) 91% (88/97) 43% (72/169)
8841 26. apr 2017 Forslag nr. 1 på vegne av KrF, V, SV og MDG. Nei 15% (15/97) 85% (82/97) 43% (72/169)
8842 26. apr 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)