Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67953

Sist oppdatert: 2017-04-02 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 56 S (2016-2017), Innst. 226 S (2016-2017)

Beskrivelse: Finansiering av prosjektet fv 17 / fv 720 Dyrstad - Sprova - Malm i Nord-Trøndelag, justert innkrevjingsopplegg E16 Kongsvinger - Slomarka og auka kostnadsramme E6 Helgeland nord

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8749 3. apr 2017 Romertallene I, II og III. Ja 99% (89/90) 1% (1/90) 47% (79/169)
8750 3. apr 2017 Romertall IV. Ja 100% (93/93) 0% (0/93) 45% (76/169)