Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67952

Sist oppdatert: 2017-04-02 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 55 S (2016-2017), Innst. 229 S (2016-2017)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 166/2016 av 23. september 2016 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2015/262 om fastsettelse av regler for metoder for identifikasjon av dyr av hestefamilien (hestepassforordningen)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8751 3. apr 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (93/93) 0% (0/93) 45% (76/169)