Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67844

Sist oppdatert: 2017-04-03 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:37 S (2016-2017), Innst. 242 S (2016-2017)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om å ta vare på truede bestander av villaks og sjøørret (i Hardanger)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8772 4. apr 2017 Forslag nr. 3 og 4 på vegne av SV og MDG. Nei 4% (4/103) 96% (99/103) 39% (66/169)
8773 4. apr 2017 Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp, SV og MDG. Nei 43% (44/103) 57% (59/103) 39% (66/169)
8774 4. apr 2017 Forslag nr. 2 på vegne av KrF og V. Nei 17% (18/103) 83% (85/103) 39% (66/169)
8775 4. apr 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)