Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 67784

Sist oppdatert: 2017-05-31 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 22 (2016-2017), Innst. 330 S (2016-2017)

Beskrivelse: Hav i utenriks- og utviklingspolitikken

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9126 1. jun 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)