Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 67783

Sist oppdatert: 2017-06-14 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 36 (2016-2017), Innst. 439 S (2016-2017)

Beskrivelse: Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9607 15. jun 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)