Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67782

Sist oppdatert: 2017-06-07 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 90 S (2016-2017), Innst. 382 S (2016-2017)

Beskrivelse: Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon mot ulovlig handel med menneskeorganer av 25. mars 2015

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9339 9. jun 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)