Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67781

Sist oppdatert: 2017-06-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 103 S (2016-2017), Innst. 197 S (2016-2017)

Beskrivelse: Samtykke til ratifikasjon av endringer av 15. oktober 2016 i Montrealprotokollen om stoff som reduserer ozonlaget av 16. september 1987

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9563 14. jun 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)