Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 67778

Sist oppdatert: 2017-06-15 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 115 S (2016-2017), Innst. 336 S (2016-2017)

Beskrivelse: Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9644 16. jun 2017 Romertall I. Ja 54% (52/97) 46% (45/97) 43% (72/169)
9645 16. jun 2017 Romertall II. Ja 89% (85/95) 11% (10/95) 44% (74/169)