Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67777

Sist oppdatert: 2017-05-28 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 66 S (2016-2017), Innst. 301 S (2016-2017)

Beskrivelse: Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon av 11. mai 2011 om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8994 29. mai 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)