Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67775

Sist oppdatert: 2017-03-27 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 54 S (2016-2017), Innst. 228 S (2016-2017)

Beskrivelse: Samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget av 30. september 2016

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8713 28. mar 2017 Forslag nr. 3 på vegne av A og Sp og medlemmet Fredriksen fra FrP Nei 42% (44/106) 58% (62/106) 37% (63/169)
8714 28. mar 2017 Alternativ votering mellom innstillingens Romertall I og II, og forslag 1 og 2. Nei 45% (49/108) 55% (59/108) 36% (61/169)
8715 28. mar 2017 Alternativ votering mellom innstillingens Romertall I og II, og forslag 1 og 2. Ja 55% (59/108) 45% (49/108) 36% (61/169)