Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67774

Sist oppdatert: 2017-05-15 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 17 (2016-2017), Innst. 285 S (2016-2017)

Beskrivelse: Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2015-2016

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8934 16. mai 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (116/116) 0% (0/116) 31% (53/169)