Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67773

Sist oppdatert: 2017-06-18 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 33 (2016-2017), Innst. 460 S (2016-2017)

Beskrivelse: Nasjonal transportplan 2018-2029

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9656 20. jun 2017 Forslag nr. 18 og 22 på vegne av MDG. Nei 2% (2/98) 98% (96/98) 42% (71/169)
9657 20. jun 2017 Forslag nr. 19 - 21 og 23 - 25 på vegne av MDG. Nei 3% (3/98) 97% (95/98) 42% (71/169)
9658 20. jun 2017 Forslag nr. 26, 38, 56 og 63 på vegne av SV. Nei 3% (3/98) 97% (95/98) 42% (71/169)
9659 20. jun 2017 Forslag nr. 27 - 29, 31 - 37, 40 - 43, 45, 47 - 49, 51 - 53, 57 - 62, 64, 65, 71, 73 - 82, 84 - 87, 89, 90, 94, 95, 97 - 101 og 104 på vegne av SV. Nei 4% (4/98) 96% (94/98) 42% (71/169)
9660 20. jun 2017 Forslag nr. 46, 102 og 103 på vegne av SV. Nei 9% (9/98) 91% (89/98) 42% (71/169)
9661 20. jun 2017 Forslag nr. 50, 54, 55, 66, 72, 83 og 96 på vegne av SV. Nei 10% (10/98) 90% (88/98) 42% (71/169)
9662 20. jun 2017 Forslag nr. 39 og 93 på vegne av SV. Nei 36% (35/98) 64% (63/98) 42% (71/169)
9663 20. jun 2017 Forslag nr. 67 - 70, 88, 91 og 92 på vegne av SV. Nei 42% (41/98) 58% (57/98) 42% (71/169)
9664 20. jun 2017 Forslag nr. 44 på vegne av SV. Nei 42% (41/98) 58% (57/98) 42% (71/169)
9665 20. jun 2017 Forslag nr. 11 og 12 på vegne av Sp. Nei 6% (6/98) 94% (92/98) 42% (71/169)
9666 20. jun 2017 Forslag nr. 17 på vegne av Sp. Nei 9% (9/98) 91% (89/98) 42% (71/169)
9667 20. jun 2017 Forslag nr. 13 på vegne av Sp. Nei 41% (40/98) 59% (58/98) 42% (71/169)
9668 20. jun 2017 Forslag nr. 15 og 16 på vegne av Sp. Nei 41% (40/97) 59% (57/97) 43% (72/169)
9669 20. jun 2017 Forslag nr. 14 på vegne av Sp. Nei 47% (45/96) 53% (51/96) 43% (73/169)
9670 20. jun 2017 Forslag nr. 4 - 10 på vegne av A. Nei 35% (34/98) 65% (64/98) 42% (71/169)
9671 20. jun 2017 Forslag nr. 1 - 3 på vegne av A og Sp. Nei 42% (41/98) 58% (57/98) 42% (71/169)
9672 20. jun 2017 Romertall I. Ja 99% (94/95) 1% (1/95) 44% (74/169)
9673 20. jun 2017 Romertall II. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)