Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67771

Sist oppdatert: 2017-06-12 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 117 L (2016-2017), Innst. 438 L (2016-2017), Lovvedtak 125 (2016-2017)

Beskrivelse: Endringer i konsesjonslovgivningen for vannkraft (lovrevisjon)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9441 13. jun 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
9442 13. jun 2017 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)