Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67767

Sist oppdatert: 2017-05-29 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 28 (2016-2017), Innst. 288 S (2016-2017)

Beskrivelse: Noregs fiskeriavtalar for 2017 og fisket etter avtalane i 2015 og 2016

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9086 30. mai 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)