Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67761

Sist oppdatert: 2017-06-05 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 112 L (2016-2017), Innst. 366 L (2016-2017), Lovvedtak 99 (2016-2017)

Beskrivelse: Endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9200 6. jun 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
9201 6. jun 2017 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)