Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67755

Sist oppdatert: 2017-06-12 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 25 (2016-2017), Innst. 426 S (2016-2017)

Beskrivelse: Humaniora i Norge

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9512 14. jun 2017 Forslag nr. 2 på vegne av Sp, V og SV. Nei 15% (15/98) 85% (83/98) 42% (71/169)
9513 14. jun 2017 Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og SV. Nei 47% (46/98) 53% (52/98) 42% (71/169)
9514 14. jun 2017 Romertall I. Nei 47% (46/97) 53% (51/97) 43% (72/169)
9515 14. jun 2017 Romertall II. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)