Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67746

Sist oppdatert: 2017-06-12 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 110 L (2016-2017), Innst. 425 L (2016-2017), Lovvedtak 126 (2016-2017)

Beskrivelse: Endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova (mer effektive planprosesser, enklere saksbehandling og konsekvensutredninger)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9443 13. jun 2017 Forslag nr. 4 på vegne av Sp. Nei 6% (6/101) 94% (95/101) 40% (68/169)
9444 13. jun 2017 Forslag nr. 2 og 3 på vegne av Sp og SV. Nei 10% (10/101) 90% (91/101) 40% (68/169)
9445 13. jun 2017 Romertall I, § 11-8 tredje ledd bokstav c Ja 89% (90/101) 11% (11/101) 40% (68/169)
9446 13. jun 2017 Romertall I, § 12-2 tredje ledd og § 12-3 tredje ledd andre punktum Ja 64% (65/101) 36% (36/101) 40% (68/169)
9447 13. jun 2017 Romertall I, § 20-4 andre ledd og § 20-5 andre ledd første punktum Ja 58% (59/101) 42% (42/101) 40% (68/169)
9448 13. jun 2017 Romertall I, § 21-7 første ledd Ja 96% (96/100) 4% (4/100) 41% (69/169)
9449 13. jun 2017 Alternativ votering mellom innstillingen romertall I, Ny § 32-8a første ledd innledningen og forslag nr.1 fra KrF og Sp Ja 88% (89/101) 12% (12/101) 40% (68/169)
9450 13. jun 2017 Alternativ votering mellom innstillingen romertall I, Ny § 32-8a første ledd innledningen og forslag nr.1 fra KrF og Sp Nei 12% (12/101) 88% (89/101) 40% (68/169)
9451 13. jun 2017 Ny § 32 -8 a sjette ledd Ja 97% (96/99) 3% (3/99) 41% (70/169)
9452 13. jun 2017 Resten av romertall I, samt romertall II og III Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
9453 13. jun 2017 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)