Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67743

Sist oppdatert: 2017-06-11 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 118 L (2016-2017), Innst. 423 L (2016-2017), Lovvedtak 116 (2016-2017)

Beskrivelse: Endringar i husbankloven (handsaming av personopplysningar)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9410 12. jun 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)
9411 12. jun 2017 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)