Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67736

Sist oppdatert: 2017-06-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 35 (2016-2017), Innst. 455 S (2016-2017)

Beskrivelse: Oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9552 14. jun 2017 Forslag nr. 11 på vegne av Sp. Nei 6% (6/101) 94% (95/101) 40% (68/169)
9553 14. jun 2017 Forslag nr. 10 på vegne av SV og MDG. Nei 4% (4/100) 96% (96/100) 41% (69/169)
9554 14. jun 2017 Forslag nr. 8 og 9 på vegne av KrF, SV og MDG. Nei 10% (10/100) 90% (90/100) 41% (69/169)
9555 14. jun 2017 Forslag nr. 1, 2 og 4 - 7 på vegne av KrF, V, SV og MDG. Nei 15% (15/100) 85% (85/100) 41% (69/169)
9556 14. jun 2017 Romertall II. Nei 32% (32/101) 68% (69/101) 40% (68/169)
9591 14. jun 2017 Forslag nr. 13 på vegne av Sp. Nei 35% (35/99) 65% (64/99) 41% (70/169)
9558 14. jun 2017 Romertall I. Ja 94% (94/100) 6% (6/100) 41% (69/169)
9559 14. jun 2017 Romertall IV. Ja 85% (83/98) 15% (15/98) 42% (71/169)
9560 14. jun 2017 Romertall III. Ja 53% (52/99) 47% (47/99) 41% (70/169)
9561 14. jun 2017 Romertall V. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
9562 14. jun 2017 Romertall VI. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)