Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67735

Sist oppdatert: 2017-06-01 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 77 L (2016-2017), Innst. 329 L (2016-2017), Lovvedtak 95 (2016-2017)

Beskrivelse: Lov om klimamål (klimaloven)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9145 2. jun 2017 Forslag nr. 18 - 20 på vegne av MDG. Nei 1% (1/97) 99% (96/97) 43% (72/169)
9146 2. jun 2017 Forslag nr. 15 - 17 på vegne av SV. Nei 5% (5/97) 95% (92/97) 43% (72/169)
9147 2. jun 2017 Forslag nr. 3, 7, 8, 10, 13 og 14 på vegne av SV og MDG. Nei 5% (5/97) 95% (92/97) 43% (72/169)
9148 2. jun 2017 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av A, Sp, SV og MDG. Nei 42% (41/97) 58% (56/97) 43% (72/169)
9149 2. jun 2017 Alternativ votering mellom innstillingens stor bokstav A § 1 tredje ledd, § 4 annet ledd, § 5, § 6 første ledd punkt a og annet ledd punkt c. Ja 95% (84/88) 5% (4/88) 48% (81/169)
9150 2. jun 2017 Alternativ votering mellom innstillingens stor bokstav A § 1 tredje ledd, § 4 annet ledd, § 5, § 6 første ledd punkt a og annet ledd punkt c. Nei 5% (4/88) 95% (84/88) 48% (81/169)
9151 2. jun 2017 Resten av stor bokstav A Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)
9152 2. jun 2017 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)
9153 2. jun 2017 Stor bokstav B. Ja 83% (76/92) 17% (16/92) 46% (77/169)