Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67734

Sist oppdatert: 2017-12-06 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 149 L (2016-2017), Innst. 54 L (2017-2018), Lovvedtak 6 (2017-2018)

Beskrivelse: Endringer i utlendingsloven mv. (videreføring av innstramninger mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9936 8. des 2017 Forslag nr. 4 og 5 på vegne av SV, V og KrF. Nei 19% (18/96) 81% (78/96) 43% (73/169)
9937 8. des 2017 Forslag nr. 2 på vegne av A. Nei 37% (37/99) 63% (62/99) 41% (70/169)
9938 8. des 2017 Forslag nr. 3 på vegne av A. Nei 29% (28/98) 71% (70/98) 42% (71/169)
9939 8. des 2017 Romertall I § 76 annet ledd Ja 58% (56/97) 42% (41/97) 43% (72/169)
9940 8. des 2017 Romertall I § 94 Ja 99% (95/96) 1% (1/96) 43% (73/169)
9941 8. des 2017 Resten av romertall I samt romertall II Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)
9942 8. des 2017 Det voteres alternativt mellom innstillingens romertall III og forslag 1 fra H og FrP Ja 58% (57/98) 42% (41/98) 42% (71/169)
9943 8. des 2017 Det voteres alternativt mellom innstillingens romertall III og forslag 1 fra H og FrP Nei 42% (41/98) 58% (57/98) 42% (71/169)
9944 8. des 2017 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)