Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67732

Sist oppdatert: 2017-06-12 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 106 L (2016-2017), Innst. 362 L (2016-2017), Lovvedtak 135 (2016-2017)

Beskrivelse: Endringer i straffeprosessloven (biometrisk autentisering)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9492 13. jun 2017 Innstillingens tilråding Ja 63% (63/100) 37% (37/100) 41% (69/169)
9493 13. jun 2017 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 62% (61/98) 38% (37/98) 42% (71/169)