Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67728

Sist oppdatert: 2017-06-07 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 89 L (2016-2017), Innst. 387 L (2016-2017), Lovvedtak 110 (2016-2017)

Beskrivelse: Endringer i transplantasjonslova mv. (gjennomføring av organhandelskonvensjonen i norsk rett)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9337 9. jun 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
9338 9. jun 2017 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)