Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67725

Sist oppdatert: 2017-06-12 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 116 L (2016-2017), Innst. 419 L (2016-2017), Lovvedtak 129 (2016-2017)

Beskrivelse: Lov om informasjon om bestemt angitte områder, skjermingsverdige objekter og bunnforhold

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9471 13. jun 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
9472 13. jun 2017 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)