Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67724

Sist oppdatert: 2017-06-19 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 139 S (2016-2017), Innst. 492 S (2016-2017)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2017 under Forsvarsdepartementet (Endringar i «Regulativ for tillegg til utskrivne vernepliktige mannskap»)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9743 20. jun 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)