Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67723

Sist oppdatert: 2017-06-14 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 123 S (2016-2017), Innst. 381 S (2016-2017)

Beskrivelse: Investeringar i Forsvaret og andre saker

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9611 15. jun 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)