Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67722

Sist oppdatert: 2017-06-20 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 2 (2016-2017), Innst. 401 S (2016-2017)

Beskrivelse: Revidert nasjonalbudsjett 2017

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9773 21. jun 2017 Forslag nr. 116 fra Gunnar Gundersen Nei 8% (8/97) 92% (89/97) 43% (72/169)
9774 21. jun 2017 Forslag nr. 115 fra Gunnar Gundersen Nei 8% (8/99) 92% (91/99) 41% (70/169)
9775 21. jun 2017 Forslag nr. 112 - 114 på vegne av MDG. Nei 4% (4/100) 96% (96/100) 41% (69/169)
9776 21. jun 2017 Forslag nr. 37, 38, 46, 49 - 51, 54, 67, 69, 70, 73, 80, 81, 92, 100 og 101 på vegne av SV. Nei 3% (3/100) 97% (97/100) 41% (69/169)
9777 21. jun 2017 Forslag nr. 85 - 87, 89, 91, 93 - 95, 97 og 99 på vegne av SV. Nei 4% (4/100) 96% (96/100) 41% (69/169)
9778 21. jun 2017 Forslag nr. 71, 75, 76, 78, 79 og 82 - 84 på vegne av SV. Nei 4% (4/100) 96% (96/100) 41% (69/169)
9779 21. jun 2017 Forslag nr. 41, 45, 47, 60 og 62 på vegne av SV. Nei 4% (4/100) 96% (96/100) 41% (69/169)
9780 21. jun 2017 Forslag nr. 58 på vegne av SV. Nei 9% (9/100) 91% (91/100) 41% (69/169)
9781 21. jun 2017 Forslag nr. 61, 63 - 65, 72, 74, 77, 90 og 98 på vegne av SV. Nei 35% (35/99) 65% (64/99) 41% (70/169)
9782 21. jun 2017 Forslag nr. 66 på vegne av SV. Nei 43% (43/100) 57% (57/100) 41% (69/169)
9783 21. jun 2017 Forslag nr. 68, 88 og 96 på vegne av SV. Nei 36% (36/100) 64% (64/100) 41% (69/169)
9784 21. jun 2017 Forslag nr. 40, 42 - 44, 48, 52, 55 - 57 og 59 på vegne av SV. Nei 37% (37/100) 63% (63/100) 41% (69/169)
9785 21. jun 2017 Forslag nr. 53 på vegne av SV. Nei 43% (43/100) 57% (57/100) 41% (69/169)
9786 21. jun 2017 Forslag nr. 39 på vegne av SV. Nei 11% (11/100) 89% (89/100) 41% (69/169)
9787 21. jun 2017 Forslag nr. 13 på vegne av A. Nei 34% (34/100) 66% (66/100) 41% (69/169)
9788 21. jun 2017 Forslag nr. 16, 21, 25 og 35 på vegne av Sp. Nei 7% (7/100) 93% (93/100) 41% (69/169)
9789 21. jun 2017 Forslag nr. 18, 22, 24, 30, 31, 34 og 36 på vegne av Sp. Nei 9% (9/99) 91% (90/99) 41% (70/169)
9790 21. jun 2017 Forslag nr. 17, 19, 27 og 28 på vegne av Sp. Nei 43% (43/100) 57% (57/100) 41% (69/169)
9791 21. jun 2017 Forslag nr. 1 på vegne av A og Sp. Nei 40% (40/100) 60% (60/100) 41% (69/169)
9792 21. jun 2017 Forslag nr. 20, 23, 26, 32 og 33 på vegne av Sp. Nei 10% (10/100) 90% (90/100) 41% (69/169)
9793 21. jun 2017 Forslag nr. 29 på vegne av Sp. Nei 42% (42/100) 58% (58/100) 41% (69/169)
9794 21. jun 2017 Forslag nr. 104 på vegne av H, FrP, KrF og V. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
9795 21. jun 2017 Stor bokstav A romertall I Ja 56% (56/100) 44% (44/100) 41% (69/169)
9796 21. jun 2017 Stor bokstav A romertallene 2 til og med 43, stor bokstav B liten bokstav a til og med d. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
9797 21. jun 2017 Stor bokstav C romertallene 1 til og med 9 og romertall 12 Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
9798 21. jun 2017 Stor bokstav C romertall 10 Ja 96% (93/97) 4% (4/97) 43% (72/169)
9799 21. jun 2017 Stor bokstav C romertall 11 Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
9800 21. jun 2017 Stor bokstav C romertallene 14 og 16 Ja 91% (88/97) 9% (9/97) 43% (72/169)
9801 21. jun 2017 Stor bokstav C romertallene 13, 17 og 18. Ja 94% (90/96) 6% (6/96) 43% (73/169)
9802 21. jun 2017 Forslag nr. 12, 14 og 15 på vegne av A. Nei 36% (36/99) 64% (63/99) 41% (70/169)
9803 21. jun 2017 Forslag nr. 11 på vegne av A. Nei 34% (34/100) 66% (66/100) 41% (69/169)
9804 21. jun 2017 Forslag nr. 2 - 10 på vegne av A og Sp. Nei 43% (43/100) 57% (57/100) 41% (69/169)
9805 21. jun 2017 Forslag nr. 102 på vegne av A og KrF. Ja 55% (55/100) 45% (45/100) 41% (69/169)
9806 21. jun 2017 Forslag nr. 103 på vegne av Sp. Nei 7% (7/100) 93% (93/100) 41% (69/169)
9807 21. jun 2017 Forslag nr. 105 på vegne av SV. Nei 12% (12/100) 88% (88/100) 41% (69/169)
9808 21. jun 2017 Forslag nr. 107 og 108 på vegne av SV. Nei 4% (4/100) 96% (96/100) 41% (69/169)
9809 21. jun 2017 Forslag nr. 106 på vegne av A. Nei 43% (43/100) 57% (57/100) 41% (69/169)
9810 21. jun 2017 Forslag nr. 109 på vegne av A. Nei 39% (39/100) 61% (61/100) 41% (69/169)
9811 21. jun 2017 Forslag nr. 110 på vegne av SV. Nei 37% (37/100) 63% (63/100) 41% (69/169)
9812 21. jun 2017 Stor bokstav C romertall 15 Ja 58% (57/99) 42% (42/99) 41% (70/169)