Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67721

Sist oppdatert: 2017-06-05 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 34 (2016-2017), Innst. 360 S (2016-2017)

Beskrivelse: Finansmarkedsmeldingen 2016-2017

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9189 6. jun 2017 Forslag nr. 5 på vegne av V. Nei 5% (5/101) 95% (96/101) 40% (68/169)
9190 6. jun 2017 Forslag nr. 4 på vegne av Sp og V. Nei 13% (13/100) 87% (87/100) 41% (69/169)
9191 6. jun 2017 Forslag nr. 3 på vegne av KrF og Sp. Nei 16% (16/98) 84% (82/98) 42% (71/169)
9192 6. jun 2017 Forslag nr. 2 på vegne av A og V. Nei 42% (41/98) 58% (57/98) 42% (71/169)
9193 6. jun 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)