Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67720

Sist oppdatert: 2017-06-05 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 3 (2016-2017), Innst. 365 S (2016-2017)

Beskrivelse: Statsrekneskapen 2016

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9197 6. jun 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)