Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67719

Sist oppdatert: 2017-06-05 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 29 (2016-2017), Innst. 358 S (2016-2017)

Beskrivelse: Perspektivmeldingen 2017

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9169 6. jun 2017 Forslag nr. 4 og 5 på vegne av MDG. Nei 1% (1/100) 99% (99/100) 41% (69/169)
9170 6. jun 2017 Forslag nr. 3 på vegne av MDG. Nei 4% (4/101) 96% (97/101) 40% (68/169)
9171 6. jun 2017 Forslag nr. 1 på vegne av V. Nei 6% (6/101) 94% (95/101) 40% (68/169)
9172 6. jun 2017 Forslag nr. 2 på vegne av V. Nei 9% (9/101) 91% (92/101) 40% (68/169)
9173 6. jun 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)