Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67718

Sist oppdatert: 2017-06-05 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 26 (2016-2017), Innst. 357 S (2016-2017)

Beskrivelse: Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2016

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9174 6. jun 2017 Forslag nr. 22 på vegne av MDG. Nei 1% (1/101) 99% (100/101) 40% (68/169)
9175 6. jun 2017 Forslag nr. 21 på vegne av MDG. Nei 5% (5/101) 95% (96/101) 40% (68/169)
9176 6. jun 2017 Forslag nr. 17 - 20 på vegne av SV. Nei 4% (4/101) 96% (97/101) 40% (68/169)
9177 6. jun 2017 Forslag nr. 14 - 16 på vegne av Sp. Nei 9% (9/101) 91% (92/101) 40% (68/169)
9178 6. jun 2017 Forslag nr. 11 og 12 på vegne av KrF. Nei 9% (9/101) 91% (92/101) 40% (68/169)
9179 6. jun 2017 Forslag nr. 10 og 13 på vegne av KrF. Nei 7% (7/101) 93% (94/101) 40% (68/169)
9180 6. jun 2017 Forslag nr. 7 - 9 på vegne av V og SV. Nei 9% (9/101) 91% (92/101) 40% (68/169)
9181 6. jun 2017 Forslag nr. 5 på vegne av KrF, V og SV. Nei 15% (15/101) 85% (86/101) 40% (68/169)
9182 6. jun 2017 Forslag nr. 6 på vegne av Sp, V og SV. Nei 16% (16/101) 84% (85/101) 40% (68/169)
9183 6. jun 2017 Forslag nr. 1 - 4 på vegne av KrF, Sp, V og SV. Nei 21% (21/101) 79% (80/101) 40% (68/169)
9184 6. jun 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)