Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67715

Sist oppdatert: 2017-06-06 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 87 L (2016-2017), Innst. 356 L (2016-2017), Lovvedtak 103 (2016-2017)

Beskrivelse: Lov om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner (gjeldsinformasjonsloven)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9258 7. jun 2017 Forslag nr. 5 på vegne av Sp. Nei 9% (9/98) 91% (89/98) 42% (71/169)
9259 7. jun 2017 Forslag nr. 4 på vegne av A. Nei 41% (40/98) 59% (58/98) 42% (71/169)
9260 7. jun 2017 Forslag nr. 2 på vegne av A og KrF. Nei 47% (46/98) 53% (52/98) 42% (71/169)
9261 7. jun 2017 Forslag nr. 3 på vegne av A og KrF. Ja 52% (51/98) 48% (47/98) 42% (71/169)
9262 7. jun 2017 Forslag nr. 1 på vegne av A og KrF. Ja 52% (51/98) 48% (47/98) 42% (71/169)
9263 7. jun 2017 Stor boksav A § 12 første ledd bokstav b Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
9264 7. jun 2017 Resten av stor bokstav A, samtlige gjenstående paragrafer Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
9265 7. jun 2017 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
9266 7. jun 2017 Stor bokstav B. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)