Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67710

Sist oppdatert: 2017-06-11 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 81 L (2016-2017), Innst. 389 L (2016-2017), Lovvedtak 118 (2016-2017)

Beskrivelse: Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9419 12. jun 2017 Forslag nr. 2 og 3 på vegne av A og KrF. Nei 45% (44/97) 55% (53/97) 43% (72/169)
9420 12. jun 2017 Innstillingens tilråding - Samtlige paragrafer unntatt § 1 første ledd og § 2 første ledd Ja 54% (52/97) 46% (45/97) 43% (72/169)
9421 12. jun 2017 Forslag nr. 5 på vegne av A og KrF. Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)
9422 12. jun 2017 alternativ votering mellom innstillingen § 2 første ledd og forslag nr.4 fra A og KrF Nei 48% (47/97) 52% (50/97) 43% (72/169)
9423 12. jun 2017 alternativ votering mellom innstillingen § 2 første ledd og forslag nr.4 fra A og KrF Ja 52% (50/97) 48% (47/97) 43% (72/169)
9424 12. jun 2017 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 54% (52/97) 46% (45/97) 43% (72/169)