Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67704

Sist oppdatert: 2017-06-07 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 85 L (2016-2017), Innst. 368 L (2016-2017), Lovvedtak 113 (2016-2017)

Beskrivelse: Endringer i folketrygdloven, kontantstøtteloven og lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg (ny inntektsikring for eldre og uføre flyktninger og endrede botidskrav for rett til visse ytelser)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9352 9. jun 2017 Forslag nr. 2 på vegne av KrF. Nei 16% (16/98) 84% (82/98) 42% (71/169)
9353 9. jun 2017 Forslag nr. 1 på vegne av H og FrP. Nei 46% (45/98) 54% (53/98) 42% (71/169)
9354 9. jun 2017 Romertall II Ja 84% (81/97) 16% (16/97) 43% (72/169)
9355 9. jun 2017 Romertall I og III Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
9356 9. jun 2017 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)