Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67662

Sist oppdatert: 2017-03-22 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:35 S (2016-2017), Innst. 211 S (2016-2017)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jenny Klinge, Marit Arnstad, Geir Pollestad, Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Trygve Slagsvold Vedum, Liv Signe Navarsete, Ivar Odnes, Janne Sjelmo Nordås og Heidi Greni om kvalitet og innhold ved lensmannskontorene etter gjennomføringen av politireformen

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8668 23. mar 2017 Forslag nr. 6 - 10 på vegne av Sp. Nei 6% (6/101) 94% (95/101) 40% (68/169)
8669 23. mar 2017 Forslag nr. 5 på vegne av KrF og Sp. Nei 16% (16/100) 84% (84/100) 41% (69/169)
8670 23. mar 2017 Forslag nr. 3 på vegne av A og Sp. Nei 42% (42/100) 58% (58/100) 41% (69/169)
8671 23. mar 2017 Forslag nr. 4 på vegne av A og KrF. Nei 49% (49/101) 51% (52/101) 40% (68/169)
8672 23. mar 2017 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av H og FrP. Ja 52% (53/101) 48% (48/101) 40% (68/169)
8673 23. mar 2017 romertallene I og V. Nei 49% (49/100) 51% (51/100) 41% (69/169)
8674 23. mar 2017 romertallene II og IV. Nei 49% (49/101) 51% (52/101) 40% (68/169)
8675 23. mar 2017 Romertall III. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
8676 23. mar 2017 Forslag nr. 11 på vegne av V. Ja 67% (68/101) 33% (33/101) 40% (68/169)
8677 23. mar 2017 Romertall VI. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)