Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67625

Sist oppdatert: 2017-04-17 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:3 (2016-2017), Innst. 240 S (2016-2017)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av forsvarssektorens eiendommer, bygg og anlegg

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8819 18. apr 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)