Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67483

Sist oppdatert: 2017-03-29 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 45 S (2016-2017), Innst. 216 S (2016-2017)

Beskrivelse: Gjennomføring av rv 3/rv 25 Ommangsvollen - Grundset/Basthjørnet i Hedmark som OPS-prosjekt med delvis bompengefinansiering

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8730 30. mar 2017 Forslag nr. 1 på vegne av SV og MDG. Nei 4% (4/94) 96% (90/94) 44% (75/169)
8731 30. mar 2017 Romertallene I, II og III. Ja 100% (94/94) 0% (0/94) 44% (75/169)
8732 30. mar 2017 Romertall IV. Ja 95% (88/93) 5% (5/93) 45% (76/169)