Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67482

Sist oppdatert: 2017-03-29 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 44 L (2016-2017), Innst. 225 L (2016-2017), Lovvedtak 70 (2016-2017)

Beskrivelse: Endringer i lov om universiteter og høyskoler og lov om fagskoleutdanning (organisasjonsform, disponering av tilskudd og egenbetaling mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8718 30. mar 2017 Forslag nr. 2 på vegne av A, Sp og SV. Nei 43% (40/92) 57% (52/92) 46% (77/169)
8719 30. mar 2017 Alternativ votering mellom innstillingen (romertall I, § 8-3 nytt fjerde ledd og romertal II § 15 nytt femte ledd) og forslag nr.1 fra A, Sp og SV Ja 57% (54/94) 43% (40/94) 44% (75/169)
8720 30. mar 2017 Alternativ votering mellom innstillingen (romertall I, § 8-3 nytt fjerde ledd og romertal II § 15 nytt femte ledd) og forslag nr.1 fra A, Sp og SV Nei 43% (40/94) 57% (54/94) 44% (75/169)
8721 30. mar 2017 Resten av romertall I og II, samt romertall III Ja 100% (94/94) 0% (0/94) 44% (75/169)
8722 30. mar 2017 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (94/94) 0% (0/94) 44% (75/169)