Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67480

Sist oppdatert: 2017-02-20 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 40 S (2016-2017), Innst. 184 S (2016-2017)

Beskrivelse: Samtykke til at Norges Bank inngår en bilateral avtale med Det internasjonale valutafondet (IMF) om å stille lånemidler til disposisjon for IMFs generelle låneordninger

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8566 21. feb 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)