Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67464

Sist oppdatert: 2017-04-17 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: redegjorelse

Henvisning: Innst. 248 S (2016-2017)

Beskrivelse: Redegjørelse av utenriksministeren og forsvarsministeren om Afghanistan, inkludert rapporten fra det regjeringsoppnevnte utvalget som har evaluert og trukket lærdommer av Norges sivile og militære innsats i Afghanistan for perioden 2001-2014

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8808 18. apr 2017 Forslag nr. 4 på vegne av SV. Nei 3% (3/102) 97% (99/102) 40% (67/169)
8809 18. apr 2017 Forslag nr. 3 på vegne av KrF, Sp og SV. Nei 18% (19/103) 82% (84/103) 39% (66/169)
8810 18. apr 2017 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av KrF, Sp, V og SV. Nei 21% (22/103) 79% (81/103) 39% (66/169)
8811 18. apr 2017 Forslag nr. 5 på vegne av MDG. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)
8812 18. apr 2017 Romertall I. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)
8813 18. apr 2017 Romertall II. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)