Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67431

Sist oppdatert: 2017-03-22 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 36 L (2016-2017), Innst. 208 L (2016-2017), Lovvedtak 66 (2016-2017)

Beskrivelse: Endringer i naturskadeforsikringsloven (dekning for relokalisering ved fare for ny naturskade)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8684 23. mar 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
8685 23. mar 2017 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)