Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67430

Sist oppdatert: 2017-03-22 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 35 L (2016-2017), Innst. 207 L (2016-2017), Lovvedtak 65 (2016-2017)

Beskrivelse: Endringer i passloven og ID-kortloven (nektelse av reisedokumenter)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8682 23. mar 2017 Innstillingens tilråding Ja 92% (88/96) 8% (8/96) 43% (73/169)
8683 23. mar 2017 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 91% (86/94) 9% (8/94) 44% (75/169)